Support

NederlandsEnglishDeutsch

Met behulp van speciale software (Teamviewer QuickSupport) kunnen wij U ondersteuning op afstand bieden. Zo kunnen wij snel en veilig, samen met U, aan een oplossing werken, zonder de noodzaak om bij U op locatie te verschijnen.

Teamviewer QuickSupportOm de speciale software te starten klikt U op het logo hiernaast of op deze link. Naar keuze kunt U het programma direct openen of eerst opslaan op uw computer (bijvoorbeeld op het Bureaublad) en vervolgens starten.

Teamviewer QuickSupportWanneer het programma wordt uitgevoerd, ziet U, zoals hiernaast afgebeeld, uw ID en wachtwoord. Deze dient U telefonisch aan ons door te geven (+31 (0)46 449 4066).

Nadat de verbinding éénmaal tot stand is gebracht, kunnen wij van afstand mee kijken op uw scherm en samen met U het probleem oplossen.


With specialized software (Teamviewer QuickSupport) we can offer remote support. In this way we can solve any problems quickly and safely, without a personal visit to your location.

Teamviewer QuickSupportTo start the software, please click on the logo or on this link. You can choose to start the application directly or to save it on your computer (for example on the desktop) and start it from there.

Teamviewer QuickSupportWhen the aplication has started, you'll be shown your ID and password, which you'll have to provide to us by phone (+31 (0)46 449 4066).

After the connection has been established, we can view your screen remotely and solve any problems together with you.


Mit Hilfe spezieller Software (Teamviewer QuickSupport) können wir uns auf Ihren Bildschirm aufschalten und mit Ihnen gemeinsam an der Problembeseitigung arbeiten. Sie sehen jederzeit, was auf Ihrem Bildschirm geschieht.

Teamviewer QuickSupportSie können die Software starten indem Sie auf das Logo oder auf diesen Link klicken. Sie können die Software entweder direkt ausführen oder zuerst auf Ihrem Rechner speichern (zum Beispiel auf Ihre Arbeitsfläche) und danach ausführen.

Teamviewer QuickSupportNach dem Start des Programms werden eine eindeutige ID und ein Kennwort generiert. Diese übermitteln Sie uns telefonisch (+31 (0)46 449 4066).

Nachdem die Verbindung aufgebaut wurde, können wir sehen was auf Ihrem Bildschirm geschieht und können wir gemeinsam das Problem lösen.

Nieuws

De nieuwe website van Erasmus IT Services is online. Hoewel er nog hard gewerkt wordt ...

... lees verder

Producten